Cennik naszych usług

Wycena usług uzależniona jest od przede wszystkim od zakresu naszych prac świadczonych na rzecz Klienta. Ryczałtowe ceny, jakie oferujemy, to wygodne propozycja – która gwarantuje, stałość opłat przez cały czas trwania umowy.

Wszystkie szczegóły finansowe ustalamy przed podpisaniem umowy, a ich zmiana ma miejsce tylko w przypadku, gdy zachodzi duża modyfikacja zakresu prac świadczonych na rzecz zleceniodawcy.

W cenie zapewniamy także comiesięczny odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta, co gwarantuje oszczędność czasu.

Jesteś zainteresowany indywidualną wyceną?

Skontaktuj się z nami aby nawiązać współpracę z zakresu księgowości.

Księgowość

KSIĘGI HANDLOWE
od 700 zł brutto
Prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
Stworzenie lub modyfikacja istniejącej w firmie Polityki Rachunkowości.
Audyt dokumentów pod kątem poprawności.
Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT/CIT, VAT).
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS, informacja dodatkowa, cash-flow).
Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego oraz podatku VAT.
Reprezentację przed Urzędem Skarbowym.
Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
System raportowania w oparciu o potrzeby informacyjne klienta.
Przygotowywanie dokumentów dla banków i innych instytucji zewnętrznych.
KSIĘGI PODATKOWE
od 300 zł brutto
Prowadzenie, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego oraz podatku VAT.
Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT).
Sporządzanie podatkowych rozliczeń rocznych.
Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Prowadzenie ksiąg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Reprezentację przed Urzędem Skarbowym.
Przygotowywanie dokumentów dla banków i innych instytucji zewnętrznych.
Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
Opracowywanie przejrzystych raportów.

Ostateczną kwotę ustalamy indywidualnie. Zależy ona od ilości i stopnia skomplikowania dokumentów oraz zaawansowania analiz i zestawień.

Wsparcie windykacyjne ustalane jest indywidualnie w zależności od ilości zaległych faktur każdego miesiąca od 2zł netto.

Reprezentacja przed sądem w sprawach windykacyjnych w cenie usług księgowych.

Kadry i płace

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
od 25 zł brutto
za każdego zatrudnionego pracownika na podstawie umowy zlecenie
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
od 40 zł brutto
za każdego zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę

Przy większej ilości pracowników cena jednostkowa jest niższa i ustalana indywidulanie.

Zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz ustalić indywidualne warunki współpracy? Zadzwoń!